Čítať viacČítať viacČítať viac

ČO CHCEME DOKÁZAŤ?

Chceme dokázať, že je možné vytvoriť ucelený ekosystém, kde budú rásť zdravé rastliny a kde sa množstvo ornice bude zvyšovať a nie znižovať

Čítať viac

ČO SA STALO S NAŠOU PÔDOU?

Našim názorom je, že pôda sa stala zhutnenou práve v dôsledku nadmerného používania pesticídov a minerálnych hnojív

Čítať viac

ČO ZAPRÍČINILO TENTO STAV?

V dôsledku úbytku voľnej zelene v okolí polí, nadmernému používaniu pesticídov a nedostatku potravy došlo k úbytku hmyzu a opeľovačov

Čítať viac

Onás

Prečo sme sa rozhodli zriadiť neziskovú organizáciu Ekočlovek? Pretože nám nie je…

Čítať viac

Čo robíme

Zriadili sme neziskovú organizáciu Ekočlovek a začíname s projektom Jedná sa o…

Čítať viac

Náš projekt

Experimentálna ekologická BIO farma Nový človek Pre poľné pestovanie obilnín, olejnín a…

Čítať viac

Blog

Ako revitalizovať zničenú pôdu? „Národ, ktorý zničí svoju pôdu, zničí sám seba.“  Franklin…

Čítať viac