Čítať viacČítať viacČítať viac

ČO CHCEME DOKÁZAŤ?

Chceme dokázať, že je možné vytvoriť ucelený ekosystém, kde budú rásť zdravé rastliny a kde sa množstvo ornice bude zvyšovať a nie znižovať

Čítať viac

ČO SA STALO S NAŠOU PÔDOU?

Našim názorom je, že pôda sa stala zhutnenou práve v dôsledku nadmerného používania pesticídov a minerálnych hnojív

Čítať viac

ČO ZAPRÍČINILO TENTO STAV?

V dôsledku úbytku voľnej zelene v okolí polí, nadmernému používaniu pesticídov a nedostatku potravy došlo k úbytku hmyzu a opeľovačov

Čítať viac

Onás

Prečo sme sa rozhodli zriadiť neziskovú organizáciu Ekočlovek? Pretože nám nie je…

Čítať viac

Experimentálna farma

Jedná sa o ucelené pozemky v Komárňanskej oblasti o rozlohe 45 hektárov,…

Čítať viac

Ochrana Pôdy

Experimentálna ekologická BIO farma Ekočlovek Pre poľné pestovanie obilnín, olejnín a zeleniny…

Čítať viac

Blog

Ako revitalizovať zničenú pôdu? „Národ, ktorý zničí svoju pôdu, zničí sám seba.“  Franklin…

Čítať viac