Vzduch

Domov » Vzduch

„Vzduch – bezplatná vec, na ktorej čistotu sa musia vynakladať stále viac peňazí.“

Alexi Andrejev 1930

Podľa posledných zistení je viac ako 90 % obyvateľov európskych miest vystavených látkam znečisťujúcim ovzdušie, čo vážne ohrozuje ich zdravie. Toto vyplýva zo správy Air quality in Europe – 2013 report z dielne Európskej environmentálnej agentúry (EEA).

Znečistenie ovzdušia je najčastejšou príčinou predčasnej smrti v 41 európskych krajinách. Uviedla to vo svojej správe Európska environmentálna agentúra (EEA), ktorá je jednou z agentúr EÚ. Znečistenie ovzdušia podľa nej stále predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.

,,Znečistenie ovzdušia spôsobuje poškodenie ľudského zdravia a ekosystémov. Z pohľadu súčasných štandardov, veľká časť populácie nežije v zdravom prostredí. Európa musí byť preto ambiciózna a ísť nad rámec súčasnej legislatívy.”
Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

Nové vedecké zistenia poukazujú na to, že ľudské zdravie môže byť poškodené už nižšími koncentraciami znečisťujúcich látok v ovzduší ako sa pôvodne predpokladalo. Z pohľadu výskytu PM 2,5 sa Slovensko ocitlo na treťom najhoršom mieste, hneď po Bulharsku a Poľsku. PM 2,5 spôsobuje respiračné problémy a zvyšovanie jeho koncentrácie spôsobuje najmä doprava a vykurovanie tuhým palivom.

Poľnohospodárska výroba sa čoraz viac podieľa na zhoršovaní kvality ovzdušia

Poľnohospodárstvo ako dôvod znečisteného ovzdušia sa stáva čoraz pálčivejším problémom. V roku 2012 dosiahli emisie poľnohospodárstva v Nemecku 70 miliónov ton CO2, čo sa rovná približne 7,5 percentám celkových ročných emisií. Poľnohospodárstvo sa tak stalo druhým najväčším znečisťovateľom ovzdušia.

Len vo Francúzsku je zlá kvalita vzduchu v dôsledku poľnohospodárskych aktivít treťou najčastejšou príčinou všetkých úmrtí. Spôsobujú tam až 97 percent amoniakových emisií. V Európskej únii je poľnohospodárstvo zodpovedné za asi 95 percent znečistenia ovzdušia amoniakom. Amoniakové emisie po zlúčení s molekulami vzduchu prispievajú aj k vzniku skleníkového efektu. Práve poľnohospodárstvo je veľmi významným zdrojom amoniaku a ďalších látok, ktoré vedú k vzniku druhotného prachu.

„Znečisťujeme si vzduch, ktorý dýchame, vodu ktoru pijeme, žijeme v hluku a špine, čo neznesie žiadne zviera. Pritom nám politici a reklama zdôrazňujú, že sa máme tak dobre, ako ešte nikdy predtým. Závislosť moderných vlád na podobných nepravdach vedie k zahambujucému znečisteniu mysle: televízia, film a väčšia časť školskej výchovy.“
— Gary Snyder americký básnik 1930

Pesticídy – ďalší znečisťovateľ v agrosektore  

Okrem umelých hnojív na báze amoniaku sú významným zdrojom znečistenia ovzdušia v poľnohospodárstve aj pesticídy. V súčasnosti je monitoring zvyškov pesticídov vo vzduchu slabý kvôli obmedzenému výskumu. Množstvo zvyškov pesticídov vo vzduchu pritom podlieha tak národnej ako aj európskej legislatíve.

Pri poľnohospodárskych prácach spôsobuje znečisťovanie ovzdušia veterná erózia pôdnych častíc pri obrábaní pôdy; rozptyl priemyselných a prirodzených hnojív a pesticídov na ochranu rastlín pri ich aplikáciách; emisie z objektov živočíšnej výroby, hnojísk, silážnych jám (metán, amoniak, sulfán, organosírne zlúčeniny, organické kyseliny), emisie z poľnohospodárskych a lesných mechanizmov, spaľovanie biomasy a lesné požiare.

„Znečistené ovzdušie je neviditeľný vrah. Musíme zdvojnásobiť naše úsilie o riešenie jeho príčin.“

—   Hans Bruyninckx výkonný riaditeľ EEA

Čisté ovzdušie je dôležitou podmienkou zdravého života

Znečisťovanie ovzdušia možno považovať za faktor ovplyvňujúci nárast počtu rakovinových ochorení. Oxid uhoľnatý má schopnosť reagovať s krvným farbivom hemoglobínom, čím oslabuje jeho väzbu s kyslíkom a jeho schopnosť prenášať kyslík, Už minimálne množstvo CO v ovzduší spôsobuje zníženie koncentrácie a schopnosť reagovať pohotovo, čo dokazujú autonehody spôsobené profesionálnymi vodičmi, vysoký obsah CO v krvi majú aj fajčiari. Z oxidov dusíka je najmenej škodlivý oxid dusný, oveľa jedovatejší je oxid dusičitý, ktorý dráždi oči, horné dýchacie cesty, ale hlavne ovplyvňuje normálnu funkčnosť pľúc.


„Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím to v půdě. Cítím to ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno.“

— John Ronald Reuel Tolkien britský filolog a spisovatel, autor Pána prstenů 1892 – 1973