Ochrana Pôdy

Domov » Ochrana Pôdy

Experimentálna ekologická BIO farma Ekočlovek

Pre poľné pestovanie obilnín, olejnín a zeleniny – ekologickým trvalo udržateľným spôsobom

O nás

Sme nezisková organizácia, ktorá si zakladá na správnych hodnotách a správnom smerovaní. Rozmýšľame a plánujeme dlhodobo a stanovujeme si pevné ciele, ktoré pomôžu udržať potravinovú sebestačnosť jednotlivcov, ako aj celej krajiny. Snažíme sa ľudí a spoločnosti naučiť zodpovedne pracovať s pôdou, s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie a okolitú prírodu.

Naše ciele

Našim cieľom je ukázať konvenčným pestovateľom poľných plodín, zeleniny, ovocia a viniča, že v biologickom pestovaní je možné dosiahnuť podobnú maržu, ako v konvenčnom poľnohospodárstve a to bez zanechania trvalej stopy v ekosystéme v podobe zdevastovanej a zhutnenej pôdy.

Našim názorom je, že cesta konvenčného poľnohospodárstva nie je trvalo udržateľná a spôsob, akým sa momentálne obrába pôda je nevyhovujúci pre životné prostredie a tiež negatívne vplýva na  zdravie nášho obyvateľstva.

Práve preto vznikol tento projekt, aby sme ukázali, ako veľmi je táto nami vybraná pôda po konvenčnom poľnohospodárovi znehodnotená v dôsledku nadmerného používania pesticídov, čoho dôkazom je absolútny nedostatok pôdneho života v pôde, aj napriek tomu, že sa jedná o pôdu najvyššej bonity. Konkrétne o černozem obsahujúcu vysoký podiel humusu a piesku.

Čo sa stalo s touto pôdou?

Podľa nášho prvotného pozorovania sme došli k záveru, že táto pôda je trvalo zhutnená v dôsledku nadmerného používania herbicídov. Práve nadmerné zaburinenie mohárom na jednej z najväčších parciel je toho dôkazom, keďže práve jej sa na tejto pôde najviac darí. Žiaľ práve táto burina potrebuje len vrchnú časť pôdy pre jej existenciu a vystačí si len s minimom vody, nakoľko si vodu dokáže v sebe udržať. Tak ako väčšina tráv má malú listovú plochu a obrovské množstvo semien.

Vzhľadom k tomu, že sa na pôde používali priemyselné umelé hnojivá s nedostačným zapravením do pôdy, táto tráva ich z vrchnej časti pôdy ľahko odčerpáva. Pôda vykazuje viditeľné praskliny hlboké viac ako 30 cm do hĺbky. Následkom čoho sa dažďová voda rýchlejšie dostane do spodných vôd a nestihne vsiaknuť do pôdy.

Práve na tejto parcele sa pri výkope pôdy našlo najmenej dážďoviek na 1m2.  Konkrétne do 2 kusov na 1 m2.Momentálne je pôda prirodzene mäkká od 2 cm až do 25 cm na niektorých parcelách.

Vieme to zmeniť?

Áno, vieme to zmeniť a to tým, že na pôde prestaneme úplne používať pesticídy. Na pôde budeme pestovať zásadne iba biologickým spôsobom s použitím povolených prípravkov na ochranu rastlín v ekologickom poľnohospodárstve. Pomocou baktérií a pôdnych húb pôde vrátime život a obnovíme jej schopnosť udržať v sebe vlahu a živiny.

V dnešnej dobe, keď je vlahy stále menej, je práve to predpoklad úspechu na trvalo udržateľný systém pestovania poľných plodín. Podľa našich doterajších pozorovaní je možné za pomoci zdravej a plnohodnotnej pôdy udržať vlahu v pôde na dostatočne dlhý čas po daždi a to aj v prípade, ak sucho pretrváva dlhší čas. Zámerne sme si na svoj projekt vybrali práve jednu z najsuchších a najteplejších oblasti na Slovensku a tým je práve Hurbanovo v Komárňanskom okrese.

Pestovanie sóje 2021


Čo tým chceme dokázať?

Podľa našich pozorovaní je jasné, že ak je v pôde nedostatok pôdneho života, najmä dážďoviek, baktérii a húb, dochádza práve k zhutňovaniu pôdy.

Pretože práve pôdna fauna má za úlohu kypriť pôdu a premieňať rastlinné zvyšky na humus. Ale keďže v tejto pôde sa dlhodobo pestovali iba plytko koreniace plodiny, bez dostatočne hlboko koreniacich rastlín zeleného hnojenia, ktoré bolo pred zaoraním do pôdy postriekané herbicídom a tak zapravené do pôdy, nestihli sa v pôde vytvoriť dostatočné chodbičky, ktoré by do pôdy dostali vzduch a po ktorých by mohli voľne premávať pôdne organizmy.

Bez absencie tohto prirodzeného cyklu došlo k zabitiu pôdy, následkom čoho pôda zaľahla a stala sa mŕtvou. Bez dostatočného prúdenia vzduchu a možnosťou udržania vlahy. Ťažké mechanizmy túto pôdu ešte viac utláčali a táto pôda sa stala trvale zhutnenou.

Hnojenie

Hnojenie umelými hnojivami ešte viac znásobuje tento problém. Problém týchto hnojív tkvie v tom, že pôde síce dodajú potrebné minerálne látky, ale nedokážu jej vrátiť potrebnú hmotu. Kompost, zelené hnojenie a maštaľný hnoj pôde dokážu vrátiť hmotu, ale tú žiaľ nemá kto spracovať, keďže v pôde chýbajú pôdne organizmy, ktoré majú za úlohu tieto suroviny spracovať a vytvoriť potrebnú humusoidnú zložku.

Takto sa z pôdy postupne stráca podiel humusu a z pôdy sa pomaly stáva doslova púšť. Prejavuje sa to práve povrchovou eróziou a nedostatočným výnosom kvalitných plnohodnotných plodín s nízkou nutričnou hodnotou, nedostatkom minerálov a vitamínov vo vypestovaných plodoch.

Je možné zvýšiť podiel minerálov v plodoch?

Áno je. Je možné práve vďaka pôdnemu životu zvýšiť minerálnu hodnotu plodov a zvýšiť tiež množstvo vitamínov v zelenine a ovocí.

Je všeobecne známe, že podiel minerálov a vitamínov v plodoch každoročne klesá a to aj napriek tomu, že sa do pôdy pridáva dostatočné množstvo umelých hnojív.

Našim cieľom je dokázať, že každoročne sa bude v plodoch miera minerálov a vitamínov zvyšovať a to práve vďaka dodaným pôdnym hubám, baktériam, prírodným hnojivám a zvýšenou činnosťou pôdneho života v pôde, čo bude mať za následok premenu a tvorbu humusoidných látok v pôde.

Ako to chceme dokázať?

Jednoducho. Meraním a zaznamenávaním podrobností pri vývoji rastlín a tvorbe plodov. Budeme merať množstvo dážďoviek na ploche, veľkosť koreňového systému, tvorbu vlásočníc, rýchlosť rozkladu zeleného hnojenia, množstvo spotrebovaného hnojiva, postrekov a vody, zhutnenie pôdy a tiež množstvo minerálov a vitamínov v plodoch a meraním ich nutričnej hodnoty.

Absorbciu množstva vody v pôde. Množstvo života v pôde, ale aj na povrchu. Množstvo škodcov a boj s nimi. Množstvo a druhy predátorov v krajine. Navrátenie pôvodných a chránených druhov. Vznik chorôb a boj s nimi. Výskyt druhov burín a možnosti zamedzenia ich rastu. Výnosy a čistú zobchodovateľnú maržu na hektár.

Pri výkopoch pôdnych blokov o šírke 1 metra a hĺbke 20 cm sme zaznamenali výskyt dážďoviek od 2 – 28 kusov na jednotlivých parcelách. Čím bola pôda viac zhutnená a poškodená eróziou, tým bol výskyt týchto užitočných organizmov v pôde nižší a nasledne táto pôda vykazovala menšiu saciu schopnosť.

Ako dlho bude trvať projekt a kde sa bude realizovať?

Projekt bude trvať 5 rokov a to v rokoch 2019 – 2023. Bude sa realizovať na ploche 31,2 ha ornej pôdy a to na celkovo 6 parcelách o výmere 1 ha, 5,8 ha, 4,8 ha, 13,2 ha, 3,0 ha a 3,3 ha v katastrálnom obvode Hurbanovo Bohatá – časť Pavlov Dvor. Všetky parcely na seba priamo nadväzujú. Sú chránené zo západu riekou Žitava a zo severu lesmi a jazerom.

Jazero o rozlohe 5,79 ha prislúcha k pozemkom. Planujeme ho využiť na závlahu pozemkov. Polovica pozemkov je chránená stromoradím o rozlohe 6,8 ha založených zo vzrastlých stromov. Na zvyšnú polovicu plánujeme vysadiť Bio pás zložený z bylín, kvetov a krov. Práve les, jazero a rieka Žitava vnášajú život do celého projektu, nakoľko poskytuje domov mnohým druhom dravého hmyzu, obojživelníkom, plazom a vtákom. Okolo pozemkov je dostatočná vlhkosť a vynikajúce prúdenie vzduchu.

Ktoré plodiny budeme pestovať?

Pestujeme obilniny a strukoviny

Pestovanie sóje – video 2021


„Nie si oddelený od celku. Si v jednote so slnkom, so zemou a so vzduchom.“
— Eckhart Tolle německý spisovatel 1948