Onás

Domov » Onás

Prečo sme sa rozhodli zriadiť neziskovú organizáciu Ekočlovek?

Pretože nám nie je ľahostajný osud našich detí a našej krajiny. Pretože už sa nemôžeme ďalej pozerať na vylievanie pesticídov do zeme, zabíjajúcich všetko živé naokolo, s čím prídu do kontaktu. Pretože nás nemôže nechať ľahostajným miznutie včiel, vymieranie pôvodných druhov rastlín, živočíchov a hmyzu, z dôvodu ničenia ich potravy, pôvodného domova a krajiny, na akú sme boli doposiaľ zvyknutí. Pretože nám záleží na vode, ktorá je každým rokom viac a viac znečistená pesticídmi a stále rýchlejšie odteká z polí a z lesov, vďaka stále rýchlejšiemu odlesňovaniu a nešetrnému zaobchádzaniu s pôdou.

Pretože sa už nemôžeme viac angažovať pasívnym prizeraním sa na decimovaní všetkého živého, neodbornými ľudskými zásahmi do prírody, výsledkom čoho je Zem stále viac a viac prehrievaná a utláčaná. Chceme aspoň takto čiastočne pomôcť planéte Zem a všetkým ľuďom na nej žijúcich. Preto sme založili blog Ekočlovek a zriadili e-shop s ekologickými postrekmi a hnojivami.

Chceme až tak veľa?

Je naozaj tak ťažké prestať používať chémiu na vlastných poliach, lúkach, lesoch,sadoch, viniciach, záhradách, trávnikoch a včelínoch?

Po piatich rokoch práce môžeme konštatovať, že áno, je to ťažké. Mnoho záhradkárov sa rozhodlo ukončiť používanie chémie v svojich záhradách, vo viniciach a ovocných sadoch. Snažia sa nájsť spôsoby biologickej ochrany a pestovať v súlade s prírodou. Čo nás veľmi teší a ich počet sa stále zvyšuje. Ďakujeme

Stále sme však nenašli spôsob, ako presvedčiť poľnohospodárov, aby obmedzili používanie pesticídov na poliach a začali sa správať k pôde a okolitému svetu zodpovednejšie a s väčším rešpektom. Práve konvenčné poľnohospodárstvo je najväčší znečisťovateľ pôdy a spodných vôd. Žiaľ daň je veľká aj pre nich a ich vlastné konanie ich začína predbiehať v podobe sucha, erózie pôdy a stále väčšiemu výskytu škodcov a chorôb, pričom práve škodcovia si budujú stále väčšiu rezistenciu voči jedom, ktoré používajú.

Verejnosť stále viac upriamuje svoju pozornosť na zloženie potravín, zaujíma sa o to, čo dostáva na svoj tanier a hlavne od akého pestovateľa a výrobcu. Celý tento problém sa týka všetkých ľudí na tejto planéte. Keďže vymieranie pôvodných druhov hmyzu, vtákov, obojživelníkov, plazov, rýb a zvierat, narušuje náš krehký ekosystém.


„Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“

— John Muir

Tento krehký ekosystém sa nám rúca pred očami a čo je najhoršie, následky nášho konania dnes sa často neprejavujú okamžite, ale prejavia sa v plnej miere až za niekoľko rokov až desaťročí. Samozrejme si uvedomujeme, že ľudí je stále viac a že problém pestovania potravín v súčasných podmienkach je ťažký chlebíček. Uvedomujeme si dôležitosť poľnohospodárstva u nás, aj vo svete.

Preto sme sa rozhodli

Rozhodli sme sa pomôcť a to tým, že vytvoríme Ekologickú farmu, kde budeme 5 rokov skúmať svet rastlín, hmyzu a živočíchov. 

Následné svoje nazbierané vedomosti posunieme ďalej roľníkom a budeme sa takto snažiť prísť na to, ako vytvoriť dokonalú záhradu, kde bude všetko so všetkým súvisieť a ktorá dokáže nasýtiť tak farmára, ako aj ľudí, ktorým bude svoje produkty dodávať. Samozrejme bez toho, aby po sebe zanechal negatívnu stopu v ekosystéme. Práve naopak, pôda ktorú odovzdá svojim potomkom bude v lepšom stave, ako ju dostal.


Opatruj Zem s láskou a pokorou. Pretože tá ti nebola daná od tvojich rodičov, ale bola ti požičaná od tvojich detí. My totiž nededíme Zem od našich predkov, ale požičiavame si ju od naších detí.
Staré indiánske príslovie

Pomôžte nám takým malým, veľkým rozhodnutím zmeniť budúcnosť tejto planéty. Budujte s nami novú zdravú ekologickú planétu, kde budú žiť šťastní ľudia v zdravom prostredí. Je len na nás, akou cestou sa vydáme. Cesta trvalo udržateľného hospodárstva je tou jedinou možnou udržateľnou cestou.

Preto sa Ekočlovek rozhodol

Už vie, čo je jeho poslaním a kde smeruje. Pretože aj on je Nový človek

S úctou váš Ekočlovek


Máme radi bieleho muža, bojíme sa však vašich úspechov. Tá pekná krajina, ktorú ste nám vzali, pozrite, aká je teraz vyschnutá. Je dobrá len pre červených mravcov, kojotov a pastierov dobytka.“

—   Nekonečný kruh